Udvikling

Forretningsmodel - Udvikling

1

Investering – Analyse
  • Undersøgelser af markedet for ejendomme/grunde til udvikling.
  • Udarbejdelse af projektforslag inkl. budgettering
  • Investeringsanalyse ( TDD, Demografi, Prisniveau, finansiering, lejeniveau, udførelse af byggeri etc.)

2

Salg / Finansiering
  • Finde køber/ lejer til projektet
  • Finansieringsoplæg til banker, fonde, investorer etc.

3

Projektering
  • Projektudbud og tilbudsgivning

4

Udførelse
  • Projektstyring af byggeri
  • Status og Økonomirapporteringer til bygherre og finansier.
  • Afleveringer  (lejer/ejere)

Endelig afslutning af salg eller overgang til egen beholdning (asset management).

1+5 års gennemgange af ejendomme for fejl og mangler, efter aflevering af byggeri.