Kompetencer

Atlas yder professionel rådgivning vedrørende fast ejendom

  • Ejendomsudvikling
  • Projektstyring
  • Bygherrerådgivning
  • Udarbejdelse af handlingsplaner og beslutningsoplæg
  • Rådgivning vedrørende køb og salg af ejendomme

Atlas har fokus på at skabe værditilvækst i hele værdikæden gennem

  • En målrettet analyse af aktivet og dets udviklingspotentialer
  • Handlingsplaner der evalueres og opdateres løbende
  • Innovative, enkle og tilpassede løsninger
  • Beslutninger baseres på korte og langsigtede økonomiske konsekvenser for det enkelte aktiv