Kompetencer

Atlas yder professionel rådgivning vedrørende fast ejendom

 • Strategisk asset management
 • Ejendomsudvikling
 • Projektstyring
 • Bygherrerådgivning
 • Generel ejendomsadministration
 • Udarbejdelse af handlingsplaner og beslutningsoplæg
 • Rådgivning vedrørende køb og salg af ejendomme
 • Ejendomsvurderinger og investeringsanalyser (bl.a. til årsrapporter mv.) Restrukturering og optimering

Atlas har fokus på at skabe værditilvækst i hele værdikæden gennem

 • En målrettet analyse af aktivet og dets udviklingspotentialer
 • Handlingsplaner der evalueres og opdateres løbende
 • Innovative, enkle og tilpassede løsninger
 • Beslutninger baseres på korte og langsigtede økonomiske konsekvenser for det enkelte aktiv