Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning Byggeprojekter

Atlas udfører bygherrerådgivning før, under og efter projekterings- og udførelsesforløbet, og afhængig af byggesagens karakter kan det gøres i samarbejde med øvrige rådgivere og entreprenører.

Atlas varetager bygherrens interesser og forpligtelser, og bistår i organiseringen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af byggeriet. Bygherrerådgivningen sikrer at bygherrens ønsker og krav til projektet opfyldes, og er typisk aktuelt ved:

  • Udarbejdelse af byggeprogram sammen med bygherre
  • Vurdering af tid og økonomi.
  • Valg og styring af rådgivere og entreprenører.
  • Styring af Totalentrepriser og hovedentrepriser.

Ydelserne vil i praksis have mange former, afhængig af klientens behov og opgavens karakter.