Asset Management

Forretningsmodel - Asset Management

1

Investering – Analyse
 • Teknisk Due Diligence af investering
 • Finansiel / regnskabsmæssig Due Diligence
 • Dialog med investors øvrige rådgivere som advokater, revisorer, banker

2

Budgettering
 • Udarbejdelse af investerings- og driftsbudgetter for en 10-årig periode
 • Cash flow analyser

3

Finansiering
 • Refinansieringer – optimering af ny finansiering
 • Rapportering til investors banker/financier.

4

Optimering af portefølje
 • Gennemgang af servicekontrakter, analyse/optimering af driftsomkostninger
 • Renovering / ombygning og projektering i forbindelse hermed
 • Klaring til evt. salg.

5

Ejendomsadministration
 • Lejeradministration, herunder håndtering af lejer- og beboerhenvendelser
 • Huslejeopkrævninger
 • Udarbejdelse af driftsbudgetter til brug for aconto opkrævninger hos lejere
 • Kontakt til Facility manager
 • Rapporteringer mv.

6

Selskabsadministration
 • Bogføring og årsrapport
 • Udarbejdelse af likviditetsbudget
 • Kvartalsmæssige rapporteringer i henhold til det vedtagne likviditetsbudget
 • Udarbejdelse af eventuelle bankrapporteringer i henhold til gældende låneaftaler
 • Bestyrelsesreferater
 • Afholdelse af generalforsamling mv.  

7

Ledelse
 • Varetagelse af  direktør/bestyrelsesposter.